Det begyndte med et brev fra ”Industrihistorisk Selskab i Sønderjylland” i foråret 1997. I brevet er anført, at man påtænker oprettelsen af et arkiv, som skal vise industriens historie i Sønderjylland.

I direktionen hos GRAM A/S er opfattelsen, at materialet skal blive i lokalområdet. Der rettes derfor henvendelse til Lokalhistorisk Forening for Vojens Området, som gerne vil medvirke ved arkivering og registrering af de arkivalier, der måtte findes. (link: http://vojens-arkiv.dk/)

Det aftales, at GRAM A/S stiller lokale og nødvendigt EDB-udstyr til rådighed samt, at der oprettes en ISDN-forbindelse mellem GRAM A/S og Lokalhistorisk arkiv. Siden er Lokalhistorisk arkiv flyttet til samme bygning som museet.

Lokalhistorisk Forening for Vojens Området
Samme adresse som museet, dog indgang
modsat Danmarksgade.
Vejbeskrivelse klik her.
 
Til at koordinere arbejdet nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra såvel Lokalhistorisk Forening som fra GRAM A/S. Styregruppen retter henvendelse til en del tidligere medarbejdere om hjælp til arbejdet med arkivalierne. De fleste er interesseret og for at give medarbejderne den nødvendige indsigt i arbejdet bliver der i august/september 1997 afholdt kursus i såvel manuel registrering som i registreringssystemet ARKIBAS. Hvorefter arbejdet med sortering og registrering af materialet igangsættes i slutningen af september 1997.

I første omgang bliver der bl.a. arbejdet med følgende emner: Medarbejderkontrakter for fratrådte medarbejdere, Forhandlerkontrakter, der ikke er i kraft, Forældede patenter, Tekniske sagsmapper for kundeordre for nedlagte anlæg, Brochure og Fotos. Siden er omfanget øget væsentlig og materialet, der er registreret og arkiveret er fordelt i ca. 1.600 arkivæsker.
Se oversigten her i denne pdf-fil

Klik for stort
Kurt Jespersen
Klik for stort
Arkibas
Klik for stort
Erik Christensen
Klik for stort
Arkivet
 
Klik for stort
Arkivet
Klik for stort
Arkivet
Allerede fra starten af arbejdet med arkivet, begyndte gamle køleskabe, frysere, kompressorer, værksteds-maskiner samt andre genstande af interesse for arkivet at dukke op. Tingene blev vurderet, de bedste, der skulle bevares blev shinet op og henstillet i en af fabrikshallerne.

I marts 2000 var bl.a. antallet af kompressorer, der var kommet hjem fra kunder vokset til 14 af forskellige typer, dertil et stort antal køle- og fryseskabe, hjemmefrysere og en del værktøjsmaskiner. Det var nødvendigt, enten at finde plads til materialet, eller hvor nødig man end ville, se i øjnene, at skrotte tingene. Der blev arbejdet med forskellige løsninger, som til sidst førte til oprettelsen af Museet.

Klik for stort
Vedtægter for A/S
Klik for stort
Referat. bestyrelsen
 
Styregruppen blev den 03-03-2003 erstattet af ”FONDEN FOR BRØDRENE GRAM’S HISTORISKE ARKIV OG MUSEUM”. Fonden er selvsupplerende, og bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert fjerde år. Eneste undtagelse herfra er repræsentanterne fra den støtteforening, der blev oprettet samtidig med Fondens oprettelse.
Støtteforeningens navn er ”
MUSEUMSFORENINGEN FOR FONDEN FOR BRØDRENE GRAM’S HISTORISKE ARKIV OG MUSEUM”. Da ”MUSEUMSFORENINGEN” arbejder som en normal forening med en årlig generalforsamling med valg til bestyrelsen, kan der vælges nye i bestyrelsen hvert år, herfor kan udskiftning forekomme.
MUSEUMSFORENINGEN har 2 repræsentanter i fondsbestyrelsen. FONDENs øvrige bestyrelsesmedlemmer kommer fra familien Gram, Haderslev Kommune, Lokalhistorisk Forening og de personer, der arbejder for Arkiv og Museum.

I begyndelsen var VT Holding, der var den daværende ejer af Gram-virksomheden og hovedsponsor, også repræsenteret.
Fonden har taget sig af de administrative og praktiske opgaver, der er i forbindelse med oprettelsen af de fysiske rammer for opbygningen af et lukket arkiv, og for at klargøre bygningerne til at danne rammen om de genstande som museet kom til at råde over.Der blev indgået en flerårig aftale med daværende Vojens Kommune om leje af lokaler i det tidligere marketenderi og medarbejderlokaler fra virksomheden BRØDRENE GRAM A/S.

Den 4.marts 2005 var der officiel åbning, hvor bl. a. den daværende amtsborgmester Carl Holst og direktøren for VT-Holding Laurids Jessen holdt åbningstalen, der var også indlæg fra Borgmester Nis Mikkelsen. Vi afholdt åbningen i industrikantinen, der var inviteret omkring 250 hvoraf de fleste mødte op, herunder Sponsorer, Offentlige myndighedspersoner, Arkivgruppemedlemmer og Museumsforeningens medlemmer. Der blev åbnet for offentligheden den 5 marts 2005.

Siden er der lavet løbende ændringer på Museet, der er kommet nye genstande til, og man forsøger at lave indretningen så spændende som muligt, så man kan fremvise den tekniske udvikling, der har været indenfor køleteknikken i virksomhedens historie. Virksomheden har været førende i flere perioder i udviklingen af udstyr til husholdning og industrien.