Man bliver medlem ved at henvende sig til:
Museumsforeningens formand:
Helle Damgaard
Museumsforeningens kasserer:
Kurt Schmidt Nielsen
 

Støtteforeningen for "Fonden Brødrene Grams Historiske Arkiv og Museum" i daglig tale bare kaldet Museumsforeningen

Foreningen blev startet samtidig med Fondens oprettelse i foråret 2003. Foreningen skal medvirke til at sikre økonomien i den daglige drift og til udbredelse af kendskabet til Museet.

Har I lyst til at støtte os i arbejdet, med at værne om vores historiske arv, gennem et medlemskab af vores støtteforening, kan der tegnes medlemskab for enkeltmedlemmer på kr. 100,- pr. år eller kr. 150,- pr. år for et husstandsmedlemskab (personer med samme adresse). Der kan endvidere oprettes et firma medlemskab, hvor der kan opnås yderligere fordele, pris efter omfang og størrelse. Kontakt venligst formand eller kasserer herom.

Medlemskab gælder "Gram-året". Fra generalforsamling til generalforsamling, dvs. 1. februar - 31. januar.
Ved indmeldelse efter 1. august gælder medlemskabet til udløbet af næstkommende periode.

Bestilling af medlemsskab til Museumsforeningen kan ske via e-mailadressen: kasserer@broedrene-gram.dk
Husk i mailen at påføre fulde navn og adresse, samt kontaktoplysninger såsom telefonnummer og e-mailadresse.
Der bedes også påført, hvilket medlemsskab der ønskes. Enkelt-, husstand- eller firmamedlemsskab.

Betaling af medlemsskab kan ske til konto:
Danske Bank   9731 4671502566
(Nummeret kan kopieres ind i netbank)

Husk at påføre for- og efternavn på overførslen.

Hvad bruges dit medlemskab til?

Vi indsamler materialer til arkivet og museet, som herefter bearbejdes for den videre placering i vores arkiv eller måske til udstillingen i vores museum. Dette ligger på adressen:

Danmarksgade 16
6500 Vojens

Alt arbejdet udføres af frivilligt ulønnet personale.

Som medlem af Museumsforeningen, har medlemmet eller husstanden fri adgang til at se vore udstillinger, med en guidet rundvisning. Da vi ikke har faste åbningstider, kan man bestille tid til et besøg på museet ved at kontakte et af telefon numrene nævnt på Faneblad Åbningstider”

Vi bestræber os på 2 – 4 gange om året at udsende et nyhedsbrev / medlemsblad med relevante artikler med baggrund af fund i arkivet eller interview med spændende personligheder fra firmaets aktive tid.

Museumsforeningen afholder hvert år en generalforsamling, hvor man vil blive orienteret om aktiviteterne på området. Medlemmerne modtager i god tid indkaldelsen sammen med en opfordring om at støtte foreningen i det kommende år.

Med venlig hilsen.

Helle Damgaard formand

PS.: Du/I opfordres til at medtage så mange familiemedlemmer og/eller venner som muligt, når I kommer på besøg i museet. Se de særdeles overkommelige entré priser under faneblad Åbningstider”. Men husk at vi altid gerne kommer og viser vore medlemmer rundt.