Begyndelsen på enden:
Ispindefabrik med 2 Ria linier Men konkurrencen blev skarpere og skarpere, ikke mindst inden for køleanlæg og kølekompressorer, hvor produktionskapaciteten på verdensplan var større end efterspørgslen. Det besluttedes derfor i 1995 at afhænde denne del af virksomheden til York International i USA.

I 1999 var der betydelige vanskeligheder med andre dele af virksomheden, og Aage og Anna Gram Fonden så sig nødsaget til at afhænde aktiekapitalen til VT-Holding A/S.

Arbejdspladserne blev i vidt omfang foreløbig bevaret, men strategien fra VT- Holding A/S var fra starten klar: man ville finde købere til de tre tilbageværende områder: Gram Equipment (iskremmaskiner), Gram Domestic (husholdnings køle- og fryseskabe) og Gram Commercial (køle- og fryse enheder til erhvervsformål).

Disse virksomheder er nu afhændet og fører produkterne videre, selvom nogle af dem fremstilles i udlandet.