Aage Gudmund Gram:
Tegnestue uden computer Han var født i 1879, og efter skoletiden var han først ved landbruget. Det blev dog af kortere varighed, idet han fik en læreplads hos Esbjerg Jernstøberi og Maskinfabrik (Jensen & Olsen), hvor han blev udlært i år 1900 som maskinarbejder. Senere samme år var han hos sin senere konkurrent, Thomas Th. Sabroe & Co. A/S, i Århus som maskinarbejder.
Lysten til at udvide den tekniske viden fik ham til at gå på Det Tekniske Selskabs dagskole i København, hvor han fulgte en speciel uddannelse for maskinbyggere. Sideløbende hermed tog han bl.a. kurser i matematik og bogføring.
Efter overstået eksamen kom han til A/S Konstantin Hansen & Schrøder i Kolding, der fremstillede mejerimaskiner.

Broderen Hans Gram var i mellemtiden godt igang med sin virksomhed i Vojens. I 1907 påbegyndte han et samarbejde med firmaet Paasch & Larsen Petersen i Horsens om fremstilling af deres automatiske mælkeindvejningsvægte til det tyske marked. Hans Gram havde som bosidende i Tyskland et bedre kendskab til dette marked end firmaet i Horsens.

Denne produktion og de øvrige aktiviteter skabte behov for de egenskaber og den viden, Aage havde erhvervet sig, og fra 1. oktober 1907 indgik de et kompagniskab, der varede, indtil Hans Gram døde i 1929.