Brødrene Gram A/S fødes:
Klik for stor Hans Gram var forblevet ugift, og med hans tidlige død - han blev kun 55 år gammel - måtte Aage Gram og de to øvrige arvinger, broderen Mads og søsteren Minna finde en løsning på firmaets fremtid.

Med virkning fra den 1. januar 1930 besluttede de at stifte selskabet Brødrene Gram A/S.

1930'erne var en vanskelig tid, også for maskinfabrikker. Udvikling af nye produkter og forbedring af eksisterende var vejen frem, samtidig med at der udvistes stor sparsommelighed på alle områder.


Mads Gram, Minna Hoyer & Aage G. Gram