Kæmpe fremgang:
Multiline køle-/fryseskabe Epokegørende var udvikling af nye iskremmaskiner, som via et rotationsprincip kunne producere ispinde med en helt ny teknologi. Det var starten til de RIA-maskiner, der i de efterfølgende årtier kom til at præge iskremfabrikker verden over (RIA = Roterende Ispinde Automat).

2. verdenskrig gav nye problemer. Markederne indsnævredes, og materialemangel af næsten enhver art satte begrænsninger for, hvad der kunne produceres.

Men man kom igennem den vanskelige tid, og efter krigen kunne man gå igang med at opdyrke nye markeder, herunder også oversøiske. Gennem lange og ofte vanskelige rejser over det meste af kloden fik man opbygget et forhandlernet, som sikrede, at GRAM-produkter kunne blive et kendt og anerkendt mærke.

Staben af medarbejdere øgedes, såvel til udvikling af nye produkter som til produktion og salg. I begyndelsen af 1950'erne var den tekniske udvikling af køle- og fryseskabe så vidt, at fremstilling på samlebånd kunne iværksættes. Selvom skabene var af beskedne størrelser, begyndte de at vinde indpas i hjemmene.