Nye generation:
Maren Krylmann Nybroe (født Gram) & Hans Gram I 1957 døde Aage Gram i en alder af 78 år, og firmaets ledelse overgik herefter til datteren Maren Nybroe og sønnen Hans Gram.

Ekspansionen fortsatte, og først i 1960'erne byggedes en ny køleskabsfabrik med mulighed for en væsentlig forøgelse af produktionen.

Salgsapparatet blev tilpasset den større omsætning, og der etableredes datterselskaber på alle fem kontinenter og filialer rundt omkring i Danmark.

Med Aage Grams død i 1957 var den sidste af selskabets stiftere borte, og aktierne gik i arv til efterfølgende generationer.

I løbet af de kommende 10-12 år modnedes tanken om at søge aktierne samlet i en fond. Det blev realiteten pr. 1. januar 1969, hvor tre af Aage Grams børn, Maren Nybroe, Hans Gram og dyrlæge Bent Gram stiftede Aage og Anna Gram Fonden. De indskød hver især et betydeligt beløb i form af selskabets aktier, og fonden købte efterhånden samtlige aktier, således at fonden blev eneaktionær i Brødrene Gram A/S.