Succesen fortsætter:
Fabrikken i 1987 Antallet af medarbejdere steg, og i midten af 1970'erne var der på koncernplan over 3.000 personer ansat. Heraf var mange dog deltidsansatte, således at der omregnet til heltidsansatte var omkring 2.400 beskæftigede. Alene i Vojens var det bebyggede areal efterhånden på mere end 100.000 m2.

Som følge af alder trak Maren Nybroe og Hans Gram sig tilbage fra den daglige ledelse i henholdsvis 1978 og 1982, og ved Hans Grams afgang tiltrådte en ny direktion. Der var fortsat god gang i hjulene.

Frysetunnel + stormregnskondensator + MAXI-kølegondol