Lidt køleteknik
Allerede på et tidligt tidspunkt fandt Brødrene Grams grundlæggere ud af, at det var på "det køletekniske område", at man ville have sit virke.
Klik for stort Der er under et besøg på museet mulighed for at blive klogere på køleteknikkens mysterium.
Køleteknikken bygger på en naturlov om, at en væskes kogepunkt er afhængig af trykket.
Men en køleingeniør skal også vide noget om varmeovergange, isoleringer og ikke mindst de produkter, der ønskes kølet eller frosset

Køleingeniøren kan beskrive køleprocessen med 4 streger, og med udgangspunkt i det såkaldte i-log P-diagram kan han beregne et anlægs ydelse.
På museet findes et diagram, der også viser sammenhængen mellem diagrammet og et køleanlæg. Herved lettes forståelsen af køleanlæggets kredsløb.

 
På museet demonstreres på et lille anlæg køleteknikkens funktion, så man kan lære at forstå meningen med et køleanlægs kolde og varme side.

Her kan man se, hvor temperaturen er høj, og hvor den er lav, og hvordan kølemediet cirkuleres i et køleanlæg.
Klik for stort
 
Klik for stort Ikke alle køleanlæg er lige simple. Det demonstreres på et større komplet køleanlæg, der består af mange af de forskellige produkter, der i sin tid blev fremstillet på fabrikken i Vojens.

Foruden den grundlæggende køleteknik, kan vi her også vise nogle af de andre udfordringer, der skal løses, for at et køleanlæg kan fungere.