Tidlige dage:
Banenettet efter genforeningen, Klik for stor

Brev til købmand L.J.Schmidt i Woyens, Klik for stor

I Begyndelsen:
Ser man på ældre (midte 1800’tallet) kort over Sønderjylland (Nordschleswig) fra før jernbanens indtog, så findes der ikke nogen by ved navn Woyens, endsige de nuværende kendte veje. Det nærmeste man kunne komme Woyens var en gård som eksisterer selv i dag, nemlig Woyensgaard (Vojensgård). Skal man finde historisk beboelse i området, skal man lidt sydpå til Over Jerstal hvor man bl.a. har fundet broncegrave.
På det areal som Vojens nu dækker har der ligget følgende gårde, ud over Woyensgaard, nemlig Billundgaard, Michelsens gård og Paulsbjerg. (Flere detaljer finder du på følgende link:
http://www.vojens-arkiv.dk ). Byens grundlægger blev Peter Nicolaysen Lagoni, der på trods af navnet er pære-dansk, idet han stammer fra Hyrup og er blev døbt i Bevtoft kirke.

1861:
Rygterne var begyndt at svirre: Man agtede at bygge en jernbane, i første omgang nord/syd som et led i industrialiseringen. Dette kom Peter N. Lagoni for øre, og han havde erhvervet sig en lille formue, ved noget så eksotisk, som guldgraver. Så han sadlede hesten for at opkøbte en del (billig) jord fra Billundgaard.

1862:
Her blev kontrakten om bygningen af jernbanen endelig indgået med det engelske entreprenørselskab Peto, Brassey & Betts, der lokalt skiftede navn til Det Nordslesvigske Jernbaneselskab.(se denne link:
http://www.haderslevbanen.frac.dk/?Historie:1866_-_1920)

1864:
Er den sydlige strækning af jernbanen blev færdig inklusive banegården i Wojens, og den nordgående del blev først færdig 1866. Det var også i 1866 af linien til Haderslev blev fuldført. (se denne link:
http://www.gravgard.dk/haderslevbanen/) Så disse byggerier førte jo en masse aktiviteter med sig og dermed også en del arbejdere (i dag ville man nok kalde dem ”banebisser”).
Det er jo også dette år at Sønderjylland bliver indlemmet i det Tyske rige under navnet Nordschleswig.