Byens grundlæggelse:
Vestergade 3, Klik for stort

Portkort fra sidst i 1800'tallet, Klik for stor

1865:
Her går handlen i orden, Peter N. Lagoni erhverver sig en stor del af de arealer som Vojens i dag ligger på. Det er også dette år han beslutter at opføre en kro som han senere får bevillingen til.
Så året 1865 må altså siges at være året hvor Woyens blev grundlagt som by.
Kroen lå på det der hed Vestergade 3, der hvor der nu ligger en Netto-butik mellem Hotel Pauli og jernbanen (den lille stump Vestergade op forbi Pauli, og tilsvarende stump Østergade på den anden side af banen er faktisk den gamle hovedgade gennem Woyens, og der hvor viadukten er, lå den første station).
Bygningen tjente efterfølgende mange andre formål, som her for trikotage & manufakturhandler Marius Schmidt.
Det viser sig hurtigt, at Woyens allerede dengang var et naturligt jernbaneknudepunkt, idet den blev brugt som udgangspunkt for de materialer der skulle fragtes nordpå til banens videre udbygning. Så den oprindelige træbygning blev dette år erstattet af en mere varig
stationsbygning m.m.

1869:
Her kommer flere bygninger til, bl.a. slagter Jacob Christian Berendsen på Østergade 3.

1870:
Her opføres en ny kro, som vi i dag kender som Hotel Pauli, da kroen vestergade 3 nu tjente andre formål, Ludvig J. Schmidt startede sin blandede landhandel, Vojens Mølle, Julius Nielsen startede et smøreksport firma o.s.v. Nok nogenlunde som motivet på dette postkort fra den tid – en rigtig landsby idyl.

1885:
Ifølge Statistik des Deutschen Reich var der i banens betjeningsområde (Bahnhof der Linien Neumünster-Vamdrup und Woyens-Hadersleben der Preußischen Staatsbahn, Nebenzollamt I) i alt 585 indbyggere.